Con giống gà ta thuần chủng - Cơ Sở Giống Gà Ta Hùng - Gà ta giống, gà ta thả vườn xương giòn, thịt dai, thơm ngon

Post Top Ad

Con giống gà ta thuần chủng

CON GIỐNG GÀ TA TỪ 1 ĐẾN 30 NGÀY TUỔI


1 ngày tuổi 

4 - 5 ngày tuổi

10 ngày tuổi

20 ngày tuổi Video con giống gà ta thuần chủng nở ngày thứ 20 Video con giống gà ta thuần chủng 15 ngày tuổi


Video con giống gà ta thuần chủng 20 ngày tuổi

Post Top Ad