Video - Cơ Sở Giống Gà Ta Hùng

Post Top Ad

Video


Con giống gà ta thuần chủng nở ngày thứ 20Con giống gà ta thuần chủng 15 ngày tuổiCon giống gà ta thuần chủng 20 ngày tuổiGà ta thuần chủng 1 tháng tuổiGà ta thuần chủng 1,5 tháng tuổiGà ta thuần chủng 2,5 tháng tuổi
Gà ta thuần chủng con trống 3 tháng 5 ngày tuổi
Gà ta thuần chủng con mái 3 tháng 5 ngày tuổiGà ta thuần chủng con trống 4 tháng tuổiGà ta thuần chủng con mái 4 tháng tuổiGà ta thuần chủng 5 tháng tuổi

Post Top Ad