Ấp nở và trứng - Cơ Sở Giống Gà Ta Hùng - Gà ta giống, gà ta thả vườn xương giòn, thịt dai, thơm ngon

Post Top Ad

Ấp nở và trứng


Video con giống gà ta thuần chủng nở ngày thứ 20

Post Top Ad